Levenslange garantie

Het gereedschap van IRONSIDE staat bekend als het beste waarmee eindgebruikers hun werk sneller en betrouwbaarder kunnen doen.

De levenslange garantie van IRONSIDE HANDGEREEDSCHAP biedt echter nog meer gemoedsrust. Wanneer uw gereedschap ooit materiaal- of fabricagefouten vertoont, repareren of vervangen we dit gratis.

Wat is gedekt ?

De garantie op IRONSIDE biedt dekking tegen materiaal- en productiefouten.

Hoe lang is de dekking geldig ?

Deze garantie geldt voor de levensduur van het IRONSIDE handgereedschap. De garantiedekking loopt ten einde wanneer het product onbruikbaar wordt omwille van andere redenen dan gebreken aan het materiaal en de uitvoering. Alle andere productfamilies die worden aangeboden onder het merk Ironside genieten de wettelijke garantietermijn van twee jaar, gerekend vanaf de verkoopdatum.

Hoe kunt u van deze garantie genieten ?

Om te profiteren van deze garantie dient u het handgereedschap terug te brengen naar een
verdeelpunt van het merk.

Wat doen wij om de problemen op te lossen ?

Producten die onder de garantie vallen, worden, naar inzicht
van MenoGroup, gerepareerd of vervangen en kosteloos geretourneerd.

Wat is niet gedekt ?

Defecten als gevolg van foutief gebruik, misbruik of normale slijtage vallen niet onder deze garantie. Ironside is niet verantwoordelijk voor incidentele schade of gevolgschade.

Er geldt geen andere expliciete waarborg

Deze levenslange garantie is de enige en exclusieve garantie voor handgereedschap van IRONSIDE. Er zijn geen medewerkers, vertegenwoordigers, dealers of andere personen bevoegd om deze garantie aan te passen of om namens MenoGroup andere garanties aan te bieden.

Uitvoering van de levenslange garantie van IRONSIDE

MenoGroup biedt een uitgebreide levenslange garantie ter ondersteuning van gekochte IRONSIDE handgereedschapproducten.

IRONSIDE-producten zijn betrouwbaar en duurzaam. De levenslange garantie op het handgereedschap biedt bescherming tegen materiaal- of fabricagefouten.

Wanneer er sprake is van een probleem met uw IRONSIDE-product vanwege een materiaal- of fabricagefout, proberen we het probleem tijdig op te lossen overeenkomstig ons gedrukte garantiebeleid.

Normale slijtage :

Ons handgereedschap wordt veelal gebruikt in veeleisende toepassingen en omgevingen. Onder deze omstandigheden kan het IRONSIDE-product na verloop van tijd normale slijtage vertonen, waarvoor onderhoud nodig is. Normale slijtage wordt niet gezien als een «defect» en valt niet onder de levenslange garantie van IRONSIDE.

Voor gemotoriseerd gereedschap geldt twee jaar garantie. Ook hier is het zo dat slijtage niet als defect wordt aanzien en dus niet onder de garantie valt. We willen echter dat u zo snel mogelijk weer aan het werk kan met uw IRONSIDE product. Om deze service te bespoedigen en om in uw behoeften te voorzien, biedt MenoGroup een professionele service via het netwerk van verkooppunten. Onze technische dienst is opgeleid om kwalitatief goede reparaties te verzorgen
en om, indien nodig, de IRONSIDE-garantie nauwkeurig vast te stellen en uit te voeren.

Materiaal- of fabricagefouten :

We merken dat defecten als gevolg van materiaal- of fabricagefouten gewoonlijk vroeg in de levensduur van het product optreden. Vaak is dat de eerste of tweede keer dat het product wordt gebruikt. We constateren dat deze producten, wanneer ze worden teruggestuurd voor inspectie, over het algemeen nog zo goed als nieuw zijn en weinig sporen van gebruik vertonen. Het is ongebruikelijk dat een product met een fabricagefout het lang uithoudt wanneer het gedurende lange tijd op normale wijze wordt gebruikt. Producten die na maanden of jaren betrouwbare dienst worden teruggestuurd voor inspectie onder garantie, vertonen zelden gebreken. De meest voorkomende vraag naar service is als gevolg van normale slijtage. Er is dan geen sprake van materiaal- of fabricagefouten.

×